כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
בדואים עם מוגבלות בדרום הארץ - מאפייני האוכלוסיה 2016
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
שילוב צעירים עם מוגבלות במערך השירות האזרחי-לאומי, סיכום ממצאי מחקר מלווה 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימצגת
התכנית הממשלתית לשילוב אנשים עם מוגבלות 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה - חסמי היצע וביקוש2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה- גודל האוכלוסיה, מאפיינים, חסמים ועמדות מעסיקים - הוצג ביום עיון לרכזי תעסוקה נתמכת 'אנוש'2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימצגת
סקר בנושא תעסוקת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
התאמת סביבת העבודה לעובדים חירשים וכבדי שמיעה - מדריך למעסיקים 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלותמסמך יזום
מחקר בקרב מעסיקים שעובדיהם עברו אבחונים לקביעת שכר מינימום מותאם2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימסמך יזום
שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הממשלתי2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימסמך יזום
סקר בקרב מעסיקים שביצעו התאמות במקום העבודה לעובדיהם2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימסמך יזום
לקט נתונים אודות אנשים עם לקות ראיה2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסילקט נתונים
קידום עובדים עם מוגבלות במקום העבודה - סיכום התכנית ב"ארומה" ו"יינות ביתן"2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסיסקירה
לקט נתונים סטטיסטים - לקויי שמיעה 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - סיכום הפעילות לחמש השנים האחרונות 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
חוברת פרופיל משתתפי הכנס השנתי הרביעי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטהסקירה
השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה לעובד עם מוגבלות - סיפורים מהשטח 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטהסקירה
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה : דוח המטה לסיכום חמש השנים האחרונות 2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
סטיגמה בקרב מעסיקים כלפי אנשים עם מוגבלות בכלל ומוגבלות פסיכיאטרית בפרט: סקירה ודיון בהקשר לחקיקה הקיימת2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ד"ר אמיר טלסקירה
מרכזי שרות לתעסוקה (OSC) לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה: הבחנה בין מודלים שונים בעולם2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
תרומת אנשים עם מוגבלות להעלאת שיעור התעסוקה במשק ואובדן התוצר בשל אי-תעסוקה2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
מעסיקי עובדים עם מוגבלות עמדות, קשיים וצרכים - ממצאי סקר מיוחד2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימצגת
תעסוקת עצמאים בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל בעשור האחרון2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
חרדים עם מוגבלות בישראל בשנת 2010 2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002 ו- 2010 גודל האוכלוסיה, מאפייני רקע, השכלה, תעסוקה ואיכות חיים2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסיה2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
Administration for the Integration of People with Disabilities In the Workforce 2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
העסקה עצמית בקרב אנשים עם מוגבלות2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מתנדבים עם מוגבלות בשירות אזרחי - לאומי2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסיסקירה
אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002 ו- 2010 2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהלקט נתונים
כלי המטה לעידוד וסיוע לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלותסקירה
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה