כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה - מודלים היסטוריים, נקודות מפנה, מגמות ונתונים2015
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
שכר מינימום מותאם לעובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת - כמה נקודות למחשבה2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
אקדמאים עם מוגבלות2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
ערבים עם מוגבלות בישראל - לקט נתונים2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
אנשים עם מוגבלות בקרב האוכלוסיה הערבית, גודל האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה - ועדה עליונה מרכזי ריאן2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חרדים
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
מעסיקים של עובדים עם מוגבלות , סטיגמות, חסמים קשיים וצרכים - הצגה במכללת קריית אונו2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי -הנלימצגת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות: כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים  
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
  סקירה
ערבים עם מוגבלות בישראל2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
שילוב צעירים עם מוגבלות בשירות אזרחי לאומי - סיכום מחקר מלווה 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
transforming disability into ability2003
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
OECDסקירה
אנשים עם מוגבלות , צילום מצב, ישראל 20042004
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
מועסקים עם מוגבלות נפשית שביקשו להתאים את שכרם2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות מצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - אינדיקטורים מרכזיים2005
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלותדף מידע
תקנות שכר מינימום מותאם – סוגיות משפטיות 2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
עו"ד נועה וגנר בן שבתמצגת
פקויי'טאביע"ם– אבחון יכולת עבודה לאנשים עם מגבלה2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חמדה לוימצגת
התאמת שכר מינימום לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ד"ר רונית נדיבמצגת
חברת של –פריווקטים שיקומיים בע"מ2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
איה חסדאימצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
עובדים עם מוגבלות שפנו להתאמת שכר- מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים2006
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ד"ר רונית נדיבסקירה
ניתוח ראשוני של ממצאי סקר המעקב – מאובחני שכר מינימום מותאם2008
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט מראלי מצגת
פעילות המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – דו"ח מעקב2008
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט-מראליסקירה
תעסוקת אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם – תכניות ומדיניות OECD2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכאל מורגסקירה
מעסיקים שפנו למוקד התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודה, שלא מימשו פנייתם בהגשת בקשה: מאפיינים וסיבות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט מראלי, מיכאל מורגסקירה
אנשים עם מוגבלות בישראל 2009 – מוגבלות והשתלבות בחיי החברה בישראל, מבט השוואתי רב שנתי2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אליהו בן משה, ליאורה רופמן, ישראל הברסקירה
מעסיקים שביצעו התאמות במקום העבודה עבור עובדים עם מוגבלות שביעות רצון מההליך, תפיסת השלכות ההתאמה ועמדות ביחס לשילוב אנשים עם מוגבלות2016
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנליסקירה
רווחת האוכלוסיה בישראל - מה מצב הרווחה של אנשים עם מוגבלות בהשוואה לאוכלוסיה הבריאה?2016
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלימסמך יזום
אנשים עם מוגבלות בישראל משנת 2002 ועד שנת 2014 - אוגדן נתונים סטטיסטים2016
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי - הנלי
 
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה