כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
אחריות חברתית ומעורבות עסקים בקהילה 2008
שוק העבודה הכללי
עסקים
רוני בר צוריסקירה
התוכנית לשיפור הבטיחות והגהות במפעלים קטנים2007
שוק העבודה הכללי
עסקים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
הוראות המפקח על הבנקים בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עסקיים- ההשלכות על שרידות עסקים קטנים והתעסוקה בהם2006
שוק העבודה הכללי
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהחוות דעת
דיוקן העצמאים ומאפייני תעסוקתם, 1970-20012003
שוק העבודה הכללי
עסקים
רונית נדיב, ד"ר סיגל שלחסקירה
החוק לעידוד המגזר העסקי 2002 - מה נשתנה?2002
שוק העבודה הכללי
עסקים
בני פפרמןמאמר דעות
השלכות המשבר הכלכלי בעולם על פתיחת עסקים ואובדן משרות בישראל - 2009 2009
הביקוש לעובדים
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
השלכות המשבר הכלכלי על סגירת עסקים ואובדן משרות בישראל - הערכות ל 20092009
הביקוש לעובדים
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהחוות דעת
עסקים שעובדיהם שירתו במילואים במהלך שנת 20072008
הביקוש לעובדים
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
דוח על עסקים שנסגרו והעובדים שנפלטו – אומדן לשנת פעילות אחת 2002-2003 2003
הביקוש לעובדים
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
עסקים בישראל, 2001 היבטי כח אדם דיוקן משבר2001
הביקוש לעובדים
עסקים
הרשות לתכנון כח אדםסקירה
הערכת תוכנית החונכות לעסקים קטנים ובינוניים 2004 - 20062012
עסקים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
קידום התעסוקה של צעירים בגליל - סקר מעסיקים2012
עסקים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
נזקי מלחמה בקרב עסקים בצפון2012
עסקים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
מסגרות אשראי חדשות לעסקים - סיכונים וסיכויים2012
עסקים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
CALL CENTERS - מוקדי שירות טלפוני בישראל - נתח שוק ומאפייני תעסוקה ותרומת משרד התמ"ת להתפתחות ולתעסוקה בשוק זה 2010
עסקים
רוני בר צוריסקירה
מותם של עסקים קטנים - כמה נקודות למחשבה2009
עסקים
בני פפרמןמאמר דעות
evaluation of mentoring program for small and medium businesses2008
עסקים
OECDסקירה
evaluation of mentoring program for small and medium businesses2008
עסקים
OECDמצגת
עסקים קטנים, בינוניים וגדולים במגזר העסקי בישראל, תמונת מצב 20042004
עסקים
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
שוק ה- CALL CENTER בישראל2002
עסקים
נירית תושב-אייכנרדף מידע
משבר בתי המלון בישראל והשלכותיו על התעסוקה2001
עסקים
הרשות לתכנון כ"אסקירה
השלכות חידוש האינתיפאדה ומשבר ענפי ההיטק על תעסוקת ישראלים במגזר העסקי / רבעונים 4/2000 - 1/2001 2001
עסקים
הרשות לתכנון כ"אסקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה