כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 פרוייקט מדדי מדינות היעד

 
 
משרד הכלכלה והתעשייה הגדיר שבע מדינות יעד לקידום הייצוא: ברזיל, הודו, וייטנאם, מקסיקו, סין, קוריאה ורוסיה.
על מנת לבחון את התפתחות היצוא למדינות אלה על פני הזמן יצר מינהל הכלכלה והמחקר של התמ"ת מספר מדדים רבעוניים העוקבים אחר יצואם למדינות היעד של שלוש קטגוריות מאוכלוסיות יצואני הסחורות והמוצרים בתעשייה: מדדי כלל היצואנים, מדדי מאה היצואנים המובילים בתעשייה, מדדי היצואנים הקטנים בתעשיה.
כל אחד מהמדדים בוחן את כלל היצוא של הקבוצה ומספר היצואנים המרכיבים אותה, את היצוא בחלוקה לטכנולוגיות ואת היצוא של המפעלים על פי גודלם בהעסקת עובדים.
המדדים המתפרסמים להלן הינם מדדי כלל יצואני הסחורות והמוצרים בתעשייה למדינות היעד. הנתונים מתעדכנים מידי רבעון ברמה של כל מדינת יעד וכוללים את כלל היצוא לכל מדינה, את היצוא לפי טכנולוגיות ואת מספר היצואנים שייצאו ברבעון שבמדד.
על מנת לספק לקורא רקע לגבי כל אחת ממדינות היעד הוסיף המינהל פתיח המפרט רקע כללי וכלכלי המפרט נתונים רלוונטים לקבלת תמונה אודות כל אחת ממדינות היעד.
 
מטרות
 
מדדי היצוא של  התעשייה בישראל למדינות היעד נועדו להוות חיישן לזיהוי שינויים בייצוא הסחורות ובמספר היצואנים הפעילים למדינות אלה.
בניית המדד ומעקב אחר התפתחותו לאורך זמן נועדה לקדם שתי מטרות מרכזיות:
ראשית, הספקת מידע רצוף, שוטף ועדכני על התפתחות הייצוא של כלל יצואני הסחורות  בישראל שנועדה לקדם שורה של נושאים כדלקמן: (א) לבנות מאגר נתונים כתשתית מידע ולתמיכה בקבלת החלטות בנושא עידוד ושיפור היצוא לשבע מדינות היעד שהמשרד שם דגש מיוחד על היצוא אליהן. המאגר יכלול נתונים של כלל יצוא הסחורות לכל מדינת יעד, היצוא לפי טכנולוגיות ומספר היצואנים המייצאים לכל מדינה (ב) לסייע למשרד לגבש את מדיניותו ביחס לכווני הייצוא העדיפים בכלל והתמיכה בחברות המייצאות בפרט. (ג) לאתר חסמים ושינויים מתהווים במגמות ההתפתחות של ייצוא הסחורות למדינות היעד.
שנית, לסייע למשרד בייזום ובבניית תוכניות וכלים להגברת הייצוא בקרב החברות המייצאות למדינות היעד ועידוד חברות חדשות בעלות פוטנציאל לייצא לשם.
 
 
מקורות הנתונים
  • עיבודי מינהל כלכלה על קובץ רישומי סחורות יצוא ויצואנים של המכס המעובדים על ידי המל"מ ומועברים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  • נתוני יצוא הסחורות על פי הלמ"ס
  • חומר רקע ונתונים כלליים וכלכליים של מדינות היעד על פי ספר העובדות העולמי של ה-CIA  ,פרסומי סחר חוץ של משרד התמ"ת והאנציקלופדיה ויקיפדיה.

 
סה"כ הייצוא למדינות יעד במיליוני דולרים
 image004.gif

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו