כלים ומאגרי מידע

 

 מכרזים

RSS_small
 
 
 
/Publications/Tenders/_layouts/listfeed.aspx?List=425a7fe3%2D5c6e%2D4447%2D82c2%2D85e0ffc3e418&View=2ed59b51%2D0d43%2D4fac%2D9641%2Dc5463f2ca2c8
 

באתר זה מוצגים מכרזי רכש ושירותים של משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מכרזים של יחידות תחום תעסוקה מפורסמים באתר תעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

הודעה - ביטול אגרת מכרזים

על פי תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים מיום 16.8.2016, במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי בהם נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז. למידע ופרטים נוספים בנושא ביטול אגרת מכרזים.

 

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
סטטוס:
 
 
 
שם המכרזמטהמספרמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטהסכום לתשלום   לביצוע התשלוםסטטוס  
פתח הכלשירותי העברה של ציוד וריהוט מעבדות18/17
אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
27/07/201722/10/2017   פעיל
פתח הכלמכירת עד 233.057 טון תה גולמי ממשלתי  
מינהל חירום
28/09/201714/11/2017   פעיל
פתח הכלקבלת שירותי ביקורת כספים עבור חשבות המשרד ובדיקות כלכליות ליחידות המשרד25/17
כספים וחשבונות
18/09/201712/11/2017   פעיל
פתח הכלשירותי ניהול עבודות תכנון ופיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה23/17
מינהל אזורי תעשייה
14/09/201707/11/2017   פעיל
פתח הכלקידום הייצוא הישראלי  
מינהל סחר חוץ
17/08/201716/10/2017   הסתיים
פתח הכלהקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז לתעשייה בת קיימא  
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
17/08/201716/10/2017   הסתיים
פתח הכלמכירת עד 800 טון פולי קפה ירוק ממשלתי17/17
מינהל חירום
משק לשעת חירום
10/07/201704/09/2017   הסתיים
פתח הכלשירותי בקרה ויעוץ הנדסי כלכלי15/17
מינהל אזורי תעשייה
29/06/201705/09/2017   הסתיים
פתח הכלמתן שירותי בדיקה וליווי מקצועיים בתחום השיווק הבינלאומי3/17
מינהל סחר חוץ
09/02/201720/04/2017   הסתיים
פתח הכלאספקת שירותי בינה עסקית BI48/16
מערכות מידע
01/12/201602/03/2017   הסתיים
פתח הכלמכרז מס' 49/16 - מתן שירותי הוראת שפות49/16   28/11/201613/02/2017   הסתיים
פתח הכלשירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי50/16
מינהל סחר חוץ
05/12/201612/02/2017   הסתיים
פתח הכלהקמת מערך אבטחה והגנה חדש למערכות המידע של משרד הכלכלה והתעשייה47/16
מערכות מידע
21/11/201626/01/2017   הסתיים
פתח הכלבדיקה, ליווי ובקרת ביצוע של בקשות למענקים או לסיוע46/16
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
14/11/201617/01/2017   הסתיים
פתח הכלשירותי הפעלת תוכנית חינוכית ערכית כחול לבן51/16
מטה כחול לבן
08/12/201630/01/2017   הסתיים
 
הבא לעמוד אחרון