כלים ומאגרי מידע

 

 מכרזים

RSS_small
 
 
 
/Publications/Tenders/_layouts/listfeed.aspx?List=425a7fe3%2D5c6e%2D4447%2D82c2%2D85e0ffc3e418&View=2ed59b51%2D0d43%2D4fac%2D9641%2Dc5463f2ca2c8
 

הודעה - ביטול אגרת מכרזים

על פי תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים מיום 16.8.2016, במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי בהם נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז. למידע ופרטים נוספים בנושא ביטול אגרת מכרזים

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
סטטוס:
 
 
 

    

שם המכרזמטהמספרמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטהסכום לתשלום   לביצוע התשלוםסטטוס  
פתח הכלה"מ - שירותי התערבות פסיכולוגית: - שירותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חירום1/17
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
08/06/201716/07/2017   פעיל
פתח הכלמתן שירותי בדיקה וליווי מקצועיים בתחום השיווק הבינלאומי3/17
מינהל סחר חוץ
09/02/201720/04/2017   הסתיים
פתח הכלאספקת שירותי בינה עסקית BI48/16
מערכות מידע
01/12/201602/03/2017   הסתיים
פתח הכלמכרז מס' 49/16 - מתן שירותי הוראת שפות49/16   28/11/201613/02/2017   הסתיים
פתח הכלקבלת שירותים משפטיים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה55/16
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19/12/201606/02/2017   הסתיים
פתח הכלשיפוץ, ניהול והפעלת תשלובת להכשרה מקצועית בענף המלונאות בחיפה56/16
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
26/12/201628/02/2017500 ₪   הסתיים
פתח הכלשירותי ייעוץ אסטרטגי שיווקי50/16
מינהל סחר חוץ
05/12/201612/02/2017   הסתיים
פתח הכלהקמת מערך אבטחה והגנה חדש למערכות המידע של משרד הכלכלה והתעשייה47/16
מערכות מידע
21/11/201626/01/2017   הסתיים
פתח הכלבדיקה, ליווי ובקרת ביצוע של בקשות למענקים או לסיוע46/16
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
14/11/201617/01/2017   הסתיים
פתח הכלשירותי איסוף, ניתוח ועיבוד נתונים מאתרי בנייה , באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים41/16
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
13/10/201619/01/2017   הסתיים
פתח הכלשירותי הפעלת תוכנית חינוכית ערכית כחול לבן51/16
מטה כחול לבן
08/12/201630/01/2017   הסתיים
פתח הכלתכנון, כתיבה ועריכה של שאלוני בחינות גמר ממלכתיות למה"ט ולתחום הבחינות באגף להכשרה ופתוח כוח אדם54/16
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
תחום הבחינות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
08/12/201615/01/2017500 ₪   הסתיים
פתח הכלביצוע עבודת העברת חדרי מחשב44/16
מערכות מידע
10/11/201602/01/2017500 ₪   הסתיים
פתח הכלקול קורא של הפעולה המונעת לשנת 201645/16
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
16/11/201629/12/2016   הסתיים
פתח הכלשירותי דואר חיצוני ופנים ארגוני42/16
אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
31/10/201615/12/2016500 ₪   הסתיים
 
הבא לעמוד אחרון