כלים ומאגרי מידע

 

 תמיכות

 
 
 
 
 

​בדף זה מוצגים מבחני תמיכה אחרונים שפורסמו החל מחודש אוקטובר 2014.

 

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שם תמיכהמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטה
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ח
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
20/06/201705/09/2017
פתח הכלאישור תמיכה לשנת 2016
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
20/02/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית - 2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית -2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה של למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית-2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכות של משרד הכלכלה למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים - 2017
מינהל הסדרה ואכיפה
09/10/201601/12/2016
פתח הכלמבחני תמיכות של משרד הכלכלה עבור מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון (קוד וולונטרי) בתחום זכויות עובדים 2017
מינהל הסדרה ואכיפה
09/10/201601/12/2016
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
05/09/201624/11/2016
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
16/08/201617/11/2016
פתח הכלתכנית "הטובים לתעשייה"
מינהל תעשיות
17/05/201624/11/2016
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה של משרד הכלכלה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ו
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
01/11/201518/11/2015
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ו
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
23/07/2015