כלים ומאגרי מידע

 

 תמיכות

 
 
 
 
 

​בדף זה מוצגים מבחני תמיכה אחרונים שפורסמו החל מחודש אוקטובר 2014.

 

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שם תמיכהמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטה
פתח הכלמבחני תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למתן מענק ללומדי תואר שני בבריאות בתעסוקה מגמת גיהות תעסוקתית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
03/08/201714/09/2017
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ח
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
09/07/201707/09/2017
פתח הכלמבחן תמיכה להקמה, תפעול ותחזוקה של מסוף פינוי תמלחות צפוני
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
09/07/201714/09/2017
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ח
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
20/06/201705/09/2017
פתח הכלאישור תמיכה לשנת 2016
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
20/02/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית - 2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית -2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה של למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית-2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכות של משרד הכלכלה למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים - 2017
מינהל הסדרה ואכיפה
09/10/201601/12/2016
פתח הכלמבחני תמיכות של משרד הכלכלה עבור מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון (קוד וולונטרי) בתחום זכויות עובדים 2017
מינהל הסדרה ואכיפה
09/10/201601/12/2016
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
05/09/201624/11/2016
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
16/08/201617/11/2016
פתח הכלתכנית "הטובים לתעשייה"
מינהל תעשיות
17/05/201624/11/2016
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה של משרד הכלכלה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ו
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
01/11/201518/11/2015
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ו
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
23/07/2015
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה 2015   18/12/2014
פתח הכלמבחני תמיכה של משרד הכלכלה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית 2015   18/12/2014
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה 2015   18/12/2014
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה 2014
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
01/11/2014
פתח הכלמבחני תמיכה להנדסאים בדואים שנה"ל תשע"ה 2014
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
07/10/201420/11/2014
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה 2014
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
01/11/2013
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי 2014
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
01/11/201327/11/2014
פתח הכלחלוקת כספי תמיכה לרשויות מקומיות לצורך בניית מעונות יום חדשים/הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים לצורך שימוש בהם כמעונות יום – שנת 2013
האגף למעונות יום ומשפחתונים
09/04/2013
פתח הכלחלוקת כספי תמיכה לגופים אחרים לצורך בניית מעונות יום חדשים/הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים לצורך שימוש בהם כמעונות יום – שנת 2012
האגף למעונות יום ומשפחתונים
31/01/2012
פתח הכלתמיכות לגופים אחרים למטרת בניית מעונות יום חדשים, הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים לצורך שימוש בהם כמעונות יום- שנת 2011
האגף למעונות יום ומשפחתונים
15/03/2011
פתח הכלחלוקת כספי תמיכה לגופים אחרים לצורך החלפת רכיבי אסבסט במעונות יום מוכרים על ידי משרד הכלכלה (מעונות בעלי סמל מעון) 2014
האגף למעונות יום ומשפחתונים
פתח הכלמבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור לצורך הסרת חלקים המכילים אסבסט המצויים במעונות יום בעלי סמל מעון
האגף למעונות יום ומשפחתונים
01/01/2014
פתח הכלמבחני תמיכות של משרד הכלכלה למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים
מינהל הסדרה ואכיפה