כלים ומאגרי מידע

 
     
 

סקר משרד הכלכלה בנושא נוער עובד

 
 
הודעה לעיתונות
21/06/2016 14:00
היחידה ליחסי עבודה, דוברות
 
 

 
 
 
חדש
עבודת נוער
​עובדים בחופש הגדול? סקר משרד הכלכלה והתעשייה: למעלה ממחצית בני הנוער בגילאי 14-18 ייצאו לעבוד במהלך חופשת הקיץ, מרביתם בענפי המזון, הדרכה ומכירות, אבל הם מודעים לזכויותיהם/ן רק באופן חלקי.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה פותח את קמפיין הקיץ למודעות בני הנוער העובדים לזכיותיהם/ן ומזכיר להם/ן להוריד את אפליקציית הזכויות ולהתלונן כשאלו מופרות!

במהלך חודשי הקיץ תוגבר האכיפה על העסקת בני נוער - מעסיקים אשר יפרו זכויות העובדים/ות, צפויים לעיצומים בסך עשרות אלפי שקלים עבור כל עבירה.


משרד הכלכלה פותח היום את קמפיין החופש הגדול לעידוד מודעות בני הנוער העובדים לזכויותיהם.  סרטון רשת חדש, המיועד לבני הנוער העובדים בקיץ, יעלה היום, בכיכובה של ליגל רז - כוכבת רשת צעירה, שלה מעל 50 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, בו תעלה את מודעות בני הנוער לזכויותיהם. בסרטון מתארת ליגל את יום העבודה הראשון שלה בקיץ, והיא מעודדת את בני הנוער להכיר את זכויותיהם ולעמוד עליהן, וכן להוריד את האפליקציה החינמית של משרד הכלכלה- "בני נוער עובדים".

האפליקציה, המאפשרת לבני הנוער להיות מעודכנים בזכויותיהם, קיימת בגרסה עברית וערבית, וזכתה עד כה ל-250,000 הורדות מאז הושקה, לפני כשלוש שנים. עוד מאפשרת האפליקציה לבני הנוער העובדים לערוך רישום שעות בשעון הנוכחות, על מנת שיוכלו לבדוק אם הם אכן מקבלים שכר מלא ואף לבנות תוכנית חיסכון המראה כמה שעות עבודה דרושות על מנת לעמוד ביעדים.


ניתן להוריד את האפליקציה בקישור הזה: http://www.economy.gov.il/noarWork


בסקר שערך משרד הכלכלה בקרב כ-500 בני נוער, עלה כי כ53% מבני הנוער יעבדו במהלך חופשת הקיץ, וכי הם מודעים לזכויותיהם בעיקר בסוגיות שכר מינימום, החזרי נסיעות, ומספר שעות עבודה מותרות, ולצד זה מודעים פחות לצורך באישור רפואי טרם התחלת העבודה, איסור העסקה בסופי שבוע ולאחר השעה 24:00 (מגיל 16 ומעלה), בתנאי שהמעסיק דואג להסעה החל מהשעה 23:00.

במהלך חודשי הקיץ מגביר מינהל הסדרה ואכיפה את מבצעי אכיפת חוקי העבודה כלפי בני נוער, וממקד את הפעילות בענפים ומקומות עבודה בהם נוהגים בני נוער לעבוד.  על מעסיקים המפירים את הוראות החוק, מוטלים עיצומים כספיים, היכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים בעבור כל עברה, ועד כדי העמדה לדין פלילי. במהלך שנת 2015 הוטלו קנסות ועיצומים כספיים בסך של 838,670 ₪ נגד מעסיקים שהפרו את חוק עבודת הנוער.


מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה, הגב' יפה סולימני: "בני נוער רבים עובדים במהלך חופשת הקיץ, ומשרד הכלכלה והתעשייה רואה בכך ערך כלכלי וחינוכי כאחד. על מנת לשמור על זכויותיהם של בני הנוער, פועל המשרד הן לאכיפה מוגברת של זכויות בני הנוער בחודשי הקיץ והן להסברה אפקטיבית אודות זכויות בני הנוער".

אגף אכיפה והסדרה במשרד הכלכלה והתעשייה, קורא לבני נוער לברר את זכיותיהם ולפנות לאגף בכל חשד להפרה, לרבות בתלונה אנונימית:

טלפון 03-7347839/40/49/50 או 2570*

כתובת מייל : report.achifa@economy.gov.il 

פקס: 03-6828690

טלמסר:  1800-354-354
להלן תמצית הזכויות של בני הנוער העובדים. ניתן למצוא פירוט של הזכויות גם באתר משרד הכלכלה.

​1. גיל העסקה
אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949. לגבי הנערים שחל עליהם חוק לימוד חובה ניתן להעסיקם רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2(ב) לחוק. 

2. פנקס עבודה
כיום אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה. במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיק במקום העבודה של הנער/ה צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה בצירוף אישור רפואי להעסקתו מרופא משפחה או ילדים שבו הרופא נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של הנער.


3.שעות עבודה
נער יועסק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
ניתן להעסיק בני 16 ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ-8 שעות ביום, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951  - עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
העסקה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי שבת וראשון).


4. הפסקות
ביום הנמשך יותר משש שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ביום שלפני המנוחה השבועית או חג, יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות.
על המעסיק לתת לנער העובד הפסקות לשם שימוש לשל הנער בחדר השירותים בהתאם לצרכיו. 
5. עבודת לילה והסעה הביתה בתום העבודה בלילה
החוק קובע כי אין להעסיק נער שחלה עליו חובת לימוד בין השעות 20:00 בערב ל-8:00 בבוקר למחרת, ואין להעסיק נער שמלאו לו 16 ולא חלה לגביו חובת לימוד בשעות שבין 22:00 ו-6:00 בבוקר שלמחרת.
ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים גם לאחר השעה 22:00 רק אם ניתן לכך היתר של משרד הכלכלה והתעשייה, או אם מדובר בעבודה בחופשת לימודים רשמית – עד השעה 24:00 וזאת בתנאי שהמעסיק דואג להסעת בני הנוער לביתם, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו (ולא בתחבורה ציבורית), מיד לאחר סיום העבודה.


6. רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. מומלץ כי בני הנוער יערכו רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.


7. נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד 26.40₪ ליום עבודה).
המעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה.


8. לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"
כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.


9. תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.


10. קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.


11. חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות טופס שמטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. מסירת הודעה לעובד תעשה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.


12. שכר המינימום לבני נוער עובדים:
שכר מינימום נוער
173 שעות בחודש
                      
טיפים חשובים:
*נהלו רישום אישי של שעות העבודה שלכם ומנעו טעויות ואי הבנות.
*דעו את פרטי המעסיק.
*דרשו ובדקו את תלוש השכר מידי חודש בחודשו.

​גיל שכר לשעה – עד יולי 2016​ שכר לשעה – החל מיולי 2016​
עד 16​ 18.82​ 19.52 ₪​
עד 17 20.16​ 20.92 ₪​
עד 18​ 22.31​ 23.15 ₪​
חניך (כהגדרתו בחוק החניכות, באישור משרד הכלכלה והתעשייה)​ 16.13​ 16.73 ₪​
 
עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין 5,110-35,740₪, לכל הפרה לכל עובד, כך שהעיצום הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. מכניסת החוק להגברת האכיפה ביולי 2012, ניתנו 1215 התראות מינהליות ו- 69 עיצומים כספיים בגובה 2,308,920₪, בגין הפרות חוק עבודת הנוער. בנוסף, מאז 2012 ניתנו  252 קנסות והוגשו 22 כתבי אישום פליליים.

ניתן לראות ירידה בסכום העיצומים הכספיים שהוטלו בשנת 2015 (כ-370 אלף ₪ השנה, לעומת כמיליון ו400 אלף ₪ בשנת 2014). ירידה זו מיוחסת להפנמה מסוימת של הוראות החוק בקרב המעסיקים.

הענפים המרכזיים בהם נמצאו הפרות של חוקי עבודה הם אולמות אירועים, מסעדות ושירותי אוכל. בין העברות הנפוצות אצל מעסיקים ניתן למנות העסקת נער בלילה בלא היתר, העסקת נער ללא רישום שעות עבודה, העבדת נער יותר מ-8 שעות ביום ו-40 שעות שבועיות, העסקת נער ללא פנקס, העסקת נער ללא אישור רפואי וכן העסקה ביום מנוחה שבועי.

נציין, כי החל מ-7 באפריל 2016, בוטלה החובה להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקת בני נוער. במקום זאת, על המעסיק שהחל להעסיק נער לאחר תאריך זה לשמור את האישור הרפואי או העתק שלו יחד עם העתק  תעודת הזהות של הנער או של הוריו עד שנה לאחר סיום עבודתו של הנער.

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה