כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

חוק הפיקוח על המעונות לפעוטות

 
 
הודעה לעיתונות
12/11/2014 00:00
האגף למעונות יום ומשפחתונים, אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
 
 

 
 
 
חדש
חוק הפיקוח על מעונות

​שר הכלכלה, נפתלי בנט, יביא ביום ראשון הקרוב (16.11.14)  לאישור הממשלה את חוק הפיקוח על המעונות לפעוטות . לדברי השר בנט: "אנו לוקחים אחריות על הילדים הצעירים ביותר במערכת וסוגרים פרצה  ארוכת שנים. במסגרת האחריות הזו אנו קובעים סטנדרטים ברורים של בטיחות וטיפול ראוי בכלל מעונות היום עבור הילדים בגילאים הצעירים ביותר במערכת. במקביל, אנו מגדילים את היצע המעונות שיסייע  לאימהות נוספות להשתלב בשוק העבודה, כל זה בלי להעלות שקל אחד בתשלומי ההורים".

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
שר הכלכלה נפתלי בנט יביא ביום א' הקרוב לאישור הממשלה את הצעת חוק פיקוח על מעונות היום לפעוטות. מטרתו של החוק לקבוע, לראשונה בחקיקה, הסדר כולל לעניין רישוי מעונות יום, בהם שוהים פעוטות בגילאי 0-3. הצעת החוק קובעת פיקוח על כלל המעונות החל מההיבט הבטיחותי והפיסי של המבנה, סביבת המעון והציוד בו, תפוסה ויחס מטפלות - ילדים ועד התוכנית החינוכית-טיפולית.
 
מיכל צוק, המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, ציינה: כל ילדי ישראל זכאים ללמוד במעון בטיחותי, מרווח וראוי, ולקבל חינוך – טיפול ברמה ראויה. מעונות היום מהווים גם מסגרת חינוכית חשובה, לגילאי 0-3, שהם גילאים משמעותיים ביותר לעיצוב אישיותו של הילד ולכן יש חשיבות רבה כי יתבצע גם פיקוח פדגוגי על מסגרות אלו, לרבות השקעה בהכשרת הצוות המטפל וזאת נעשה גם כן".
 
עם החיוב בפיקוח על כלל המעונות, תינתן למפעילים האפשרות לבחור באחד משני מסלולים - מסלול סטנדרטי לפיקוח ומסלול בסטנדרט גבוה יותר, שבחירה בו, הכוללת תוספות לשדרוג המעון מעבר לסטנדרט – תקנה להורים השתתפות (סבסוד) בשכר הלימוד.
אגף מעונות היום יעודד מפעילים להצטרף למסלול המשודרג, במטרה להגדיל את היצע המעונות בסטנדרט הגבוה לצד הגדלת היקף הסיוע הכלכלי למשפחות ולאימהות המבקשות להשתלב בשוק העבודה.
 
במטרה למנוע העלאת תשלומי ההורים עבור מעונות היום בשל יישום החוק, הוחלט כי עם אישורו, יוקצה תקציב משמעותי של כ- 700 מלש"ח בפריסה רב שנתית להתאמות הנדרשות, עבור המסגרות המצטרפות למערכת הפיקוח או למסגרות קיימות הנדרשות לשיפור הסטנדרט, על מנת לעמוד בדרישת החוק. בנוסף, יוקצו 355 מלש"ח בפריסה רב שנתית לצורך התאמת מערך הפיקוח וסיוע בהכשרת המטפלות.
 
החוק הקיים לעניין רישוי של מעונות היום לפעוטות ופיקוח עליהם, הנו מכוח חוק הפיקוח על מעונות היום, התשכ"ה-1965 (להלן-חוק הפיקוח הישן). ההסדר לפי החוק האמור, אינו חל רק על מעונות יום לפעוטות, אלא על מגוון רחב של מעונות, כגון: מעונות יום לקשישים, ללוקים בשכלם ועוד. ההגדרות בחוק כלשונן, אינן תואמות את הסטנדרטים המקובלים כיום בחברה מתקדמת לטיפול בפעוטות והחוק חסר כלים לאכיפה אפקטיבית. בנוסף, האגף למעונות היום מפקח כיום רק על מעונות יום שמפעיליהם קיבלו הכרה באמצעות "סמל מעון", בהתאם לנוהלי האגף וחתמו על הסכם הפעלה עם המשרד, כאשר רק במקרי הפרת בטיחות קיצוניים, מאפשרים פיקוח ואכיפה מכוח החוק הישן.
 
לפיכך, נדרשת הסדרה מיוחדת לעניין מעונות יום לפעוטות וכן קביעת סטנדרטים לעניין רישוי ופיקוח, אשר יחולו הן על מעונות היום לפעוטות המוכרים כבר כיום והן על מעונות כאמור שטרם הוכרו בידי המשרד והאגף למעונות יום. 
 
מיכל צוק הוסיפה: "הצעת החוק הועלתה מספר פעמים בעבר, אך נתקלה בהתנגדות שונות במהלך העשור האחרון. כעת אנו מגישים אותה מחדש לשם הגברת הבטיחות של הפעוטות והסיוע להורים הצעירים ביציאתם לשוק העבודה. אנו נקיים שיח מעמיק בוועדה ונדון בכל היבטי החוק בסבלנות ובשיתוף פעולה, תוך הצבתם בטיחותם, ביטחונם וחינוכם של הילדים בראש מערכת השיקולים ואני מאמינה כי נמצא פתרון שיאפשר לנו לעשות את הדבר הנכון למען הילדים והוריהם העובדים".
 
כזכור ועדת טרכטנברג המליצה להשלים את הליך החקיקה, המוגשת עתה, לצד החלטות דרמטיות על השקעת סכומי עתק למימון תשלומי ההורים והרחבת היצע המעונות, אך עדין, כאמור החקיקה לא הושלמה.
לרשות משרד הכלכלה עומד סכום של 1.2 מיליארד שקלים לבינוי מעונות חדשים והרחבת ההיצע הקיים וכפועל יוצא – הגדלת מעגל ההורים הזכאים לסבסוד. במקביל מסבסד אגף מעונות יום את תשלומי ההורים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים נוספים מדי שנה. לכך יש להוסיף את 700 מיליון השקלים שיוקצו לטובת ההתאמות לסטנדרט בחוק החדש.
 
לדברי השר בנט: "כבר כיום משקיעה המדינה ומחויבת לסכום עתק ואני מקווה שהאמירה של הממשלה על מחויבותה לילדים הצעירים, הפגיעים וחסרי הישע ביותר במערכת, תמצא אוזן קשבת אצל חברי הכנסת ושנצליח יחד להשלים את המשימה הלאומית החשובה הזו".
 
במסגרת הדיון על החוק, ידונו גם הסטנדרטים שיחייבו בתקנות, אשר יכללו את סוגיית הפיקוח, אופן ביצוע החוק ומועד החלתו, סנקציות על הפרות ועוד.