כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, מקים וועדה לבחינת הדרכים לקידום ענף היהלומים בישראל

 
 
הודעה לעיתונות
18/09/2017 00:00
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 
 

 
 
 
חדש
יהלומים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שי רינסקי, הודיע השבוע על הקמת ועדה אשר תבחן את המגמות השונות בענף היהלומים בארץ ובעולם, את הדרכים לפיתוח הענף בארץ, ואת הדרכים לטיפול בחסמים שונים העומדים בפני העוסקים בענף, בדגש על סוגיית האשראי הבנקאי.
לענף היהלומים הישראלי תרומה לכלכלה הלאומית ולמאזן התשלומים: בשנת 2015 עמד ייצוא היהלומים בישראל על היקף של כ-28 מיליארד שקלים, המהווים כ-12% מסך יצוא הסחורות בשנה זו (כ-8% מסך יצוא הסחורות והשירותים).

עיקר פעילות הענף בישראל מתמקדת במסחר ביהלומים גולמיים ומלוטשים, ובליטוש יהלומי גלם, ומספר המועסקים הישירים והעקיפים בענף מוערך בכ-20,000.

ענף היהלומים העולמי חווה שני משברים עיקריים בשנים האחרונות: המשבר הגדול בענף חל בעקבות המשבר הפיננסי הגלובאלי, כאשר בשנים 2007-2009 נפגעו ההכנסות של ענף כריית היהלומים בשיעור של כ-40%. לאחר התאוששות בשנים האחרונות, חווה הענף משבר נוסף בשנת 2015 כתוצאה מחולשת הכלכלה הסינית, שבעקבותיה חלה ירידה של 13% בהכנסות מכריית יהלומים וכן ירידה של כ-8% במחירי היהלומים המלוטשים.
 
בדומה לענף היהלומים העולמי, גם ענף היהלומים הישראלי חווה אתגרים שונים בשנת 2015, ובעיקר ירידה של כ-16% בהיקף היצוא לעומת 2014. ממשבר 2008 התאושש הענף ביעילות ובמהירות, וההערכה היא כי גם בשנים הקרובות, יחזור הענף להיקפי הפעילות טרם המשבר הנוכחי.
 
סוגיית האשראי: הבנקים המקומיים בישראל הינם מקור המימון החיצוני העיקרי של פעילות ענף היהלומים בישראל. בשנים האחרונות חלה ירידה חדה של כ-56% בהיקפי האשראי הבנקאי לענף: מהיקף של כ-2.5 מיליארד דולרים בספטמבר 2008 להיקף של כ-1.1 מיליארד דולרים בלבד בדצמבר 2015, זאת על אף שנתוני רווחיות האשראי של הבנקים מצביעים על רווח נקי גבוה מענף זה. ירידה זו בהיקפי האשראי מקשה מאד על יכולתם של היהלומנים בישראל להמשיך ולפתח את עסקיהם, תוך תחרות מול מרכזי היהלומים הגדולים האחרים ברחבי העולם.
 
לאור האמור, הוועדה, שבראשה תעמוד המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה והממונה על התעשייה, עו"ד נעמה קאופמן פס, תשים דגש מרכזי על בחינת מתן האשראי בענף, השלכותיו ופתרונות אפשריים. בוועדה יהיו נציגים נוספים ממינהל היהלומים, מינהל סחר חוץ והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, וכן נציגים ממשרד האוצר - אגף התקציבים, אגף החשב הכללי והכלכלן הראשי. מר יורם דבש, נשיא הבורסה ליהלומים, ירכז את זימון נציגי הענף בפני הוועדה.
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה