כלים ומאגרי מידע

 
     
 

שיתוף פעולה בין משרד הכלכלה לבין משרד התיירות הוביל להקטנת הנטל הרגולטורי על בתי המלון

 
 
הודעה לעיתונות
22/06/2016 12:00
תעסוקה והון אנושי, דוברות
 
 

 
 
 
חדש
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​​ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה, בנימין נתניהו חתם אמש על היתר מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, אשר יאפשר לבתי מלון להעסיק עובדים בתפקידים ספציפיים במשמרות לילה, בתדירות השונה מזו הקבועה בחוק. בעקבות ההיתר החדש, יורשו בתי מלון להעסיק עובדים אלו בתדירות של שבוע משמרות לילה מתוך כל שבועיים עבודה. זאת, לעומת התדירות הקבועה בחוק של שבוע משמרות לילה בתוך כל שלושה שבועות עבודה.

 

שר התיירות יריב לוין ציין כי: ״מדובר בצעד משמעותי נוסף כחלק משורה ארוכה של צעדים שנעשו במטרה להפחית את הרגולציה המוטלת על בתי המלון בישראל, כדי להביא להוזלת הנופש. אני מתכוון להמשיך לפעול להפחתת הרגולציה ובמקביל להגברת התחרות, כדי שכל אזרחי ישראל יוכלו לנפוש וליהנות מיופייה של הארץ במחיר השווה לכל נפש. התיקון יתרום לייעול ולגמישות במערך העבודה באלפי עסקים בינוניים וקטנים ויאפשר לעובדים להשתכר יותר".מטרת המהלך הינה להקל את הנטל הרגולטורי על בתי המלון, להגביר את הגמישות התפעולית שלהם ולהתאים את חוקי העבודה לסביבת העבודה המודרנית. ההיתר ניתן בהסכמה ובתאום עם ההסתדרות.

בחוק שעות עבודה ומנוחה נקבעה תדירות עבודת הלילה בכל מקום שעובדים בו במשמרות. בנוסף, החוק מגדיר עבודה לילה כעבודה ששעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ועד 06:00. ההיתר החדש יאפשר לבתי מלון להעסיק עובדים בתדירות ששונה מהקבוע בחוק.בעקבות פניית התאחדות המלונות למשרד התיירות, נעשתה עבודת מטה משותפת עם מינהל הסדרה ואכיפה והלשכה המשפטית שבמשרד הכלכלה, לבחינת הצרכים הייחודיים של ענף המלונאות וצרכי השירות מסביב לשעון. בעקבות הבחינה החליט רוה"מ ושר הכלכלה והתעשייה, בנימין נתניהו, לחתום על ההיתר ובכך לייעל את הגמישות התפעולית של בתי המלון ולהגביר את חוסנו של הענף.יש לציין כי המהלך כולו נשען על הסכמות בין לשכת הארגונים הכלכליים ובין הסתדרות העובדים החדשה. בעקבות מתן ההיתר, עובדים בתפקידים אלו, שהינם ברובם עובדים צעירים וסטודנטים אשר מעוניינים בעבודת לילה, יוכלו לעבוד ביותר משמרות בחודש ובכך לשפר משמעותית את שכרם.

מיכל צוק, המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה והתעשייה, ציינה כי: "הרחבת הגמישות התפעולית לצד שמירה על זכויות העובדים חיונית לקיומו של משק משגשג ודינמי. ההיתר שנחתם מקדם ומגן על שני היבטים אלו יחד ומתבסס על עבודה מקצועית והידברות בין הצדדים הרלוונטיים ליחסי העבודה במשק.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה יפה סולימני ציינה כי, עבודת המטה שאפשרה את הוצאת ההיתר מדגימה את שתי הזרועות בהן פועל המינהל. מצד אחד, אכיפה נחושה כנגד מפרי חוק הפוגעים בשכרם ובזכויותיהם של העובדים מצד שני, בחינה מתמדת של חוקי העבודה, אשר חוקקו ברובם בשנות החמישים, והתאמתם לסביבת העובדה המודרנית.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה