כלים ומאגרי מידע

 
     
 

במטרה לעודד הגברת תעסוקתם של אנשים עם מוגבלות - משרד הכלכלה מרחיב את התמיכה במפעלים ועסקים הקולטים עובדים/ות חדשים  החל מהעובד הראשון ולמשך זמן רב יותר

 
 
הודעה לעיתונות
06/04/2016 12:00
דוברות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
עידוד העסקה
במטרה לעודד הגברת תעסוקתם של אנשים עם מוגבלות - משרד הכלכלה מרחיב את התמיכה במפעלים ועסקים הקולטים עובדים/ות חדשים  החל מהעובד הראשון ולמשך זמן רב יותר
​​

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג: "השתתפותם הנמוכה של עובדים ועובדות עם מוגבלות בשוק העבודה, מחייבת התערבות ממשלתית רחבה יותר, שתתמרץ יותר מעסיקים לשלבם בתעסוקה. מדובר במשימה חברתית וכלכלית חשובה ביותר ואני מצפה כי הגדלת המענקים, לצד הנגשתם למעסיקים רבים יותר, תביא לשיתוף פעולה מצד המעסיקים"

לראשונה: מסלול מענקים חדש יאפשר למעסיקים מהמגזר השלישי ולעוסקים מורשים, לקבל מענקים בתנאים נוחים על מנת להעסיק אנשים עם מוגבלות אשר שיעור העסקתם נמוך משמעותית מהאוכלוסייה הכללית

מנהל מרכז השקעות במשרד הכלכלה, נחום איצקוביץ', קורא למעסיקים במגזר השלישי ועסקים קטנים, לגשת למסלול המענקים החדש של מרכז ההשקעות, לקלוט עובדים עם מוגבלות ולקבל סיוע בסבסוד עלות השכר. עד כה, ניתנו מענקים למפעלים המעסיקים למעלה מחמישה עובדים עם מוגבלות, במשרה מלאה .
המסלול הייחודי החדש, יאפשר מעתה גם למעסיקים מהמגזר השלישי ולעוסקים מורשים לגשת אליו; הוסרה הגבלת מספר העובדים; ניתן לקלוט גם עובדים במשרה חלקית בלבד וכן יוארך משך סבסוד השכר למעסיק, מ-30 ל-36 חודשים.

המסלול החדש יוצא לדרך בהקצאה ראשונית של 5 מלש"ח, כאשר שיעור התמיכה בשכרו של העובד יעמוד בשנת ההעסקה הראשונה על 45% מעלות שכרו, בשנה השנייה על 33% ובשנה השלישית על 22%, ובממוצע 33% מעלות שכרו.

בנוסף, גובשו הקלות מינהליות שונות, בהן:
-         הקטנת אחוז המשרה הנדרשת לצורך קבלת הסיוע ממשרה מלאה עד לשליש משרה;
-         העלאת תקרת עלות השכר אותה ניתן לסבסד מ- 15,000 ₪ ל- 16,000 ₪;
-         הפחתת הנטל הבירוקרטי עבור מי שיעסיק פחות מ- 5 עובדים בוטל הצורך להגשת דוחות כספיים ותכנית עסקית, מלאה.
-         הגשת בקשה במסלול סיוע זה אינה גורעת מהזכאות לגשת במקביל גם למסלולים אחרים של מרכז ההשקעות.

על פי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, 18% מהאוכלוסייה בגיל העבודה (כ-750,000) הם אנשים עם מוגבלות. החל מסוף 2014, חייב כל ארגון המונה למעלה מ-100 עובדים, להעסיק אנשים עם מוגבלות בהיקף של 3% . המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה, הנגיש לאחרונה מדריך מפורט עובדים עם מוגבלות (המדריך המלא באתר משרד הכלכלה) מעסיקים המעוניינים בייעוץ והכוונה, מוזמנים בכל שלב להיעזר בשירותי מרכזי התמיכה למעסיקים המציעים סיור בסביבת העבודה, שיחת אבחון וליווי לטווח ארוך מטעם משרד הכלכלה, הכולל גם סיוע כלכלי למעסיק במידת הצורך.

סגן מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה, אשר שטרית: "יצרנו מסלול עצמאי ונפרד שייתן מענה מקצועי לשילוב של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. במסלול זה גיבשנו הקלות חדשות, העלנו את תקרת השכר לסיוע לעובד, הפחתנו את הנטל המנהלי והארכנו את תקופת הסיוע.  אני רואה חשיבות רבה במסלול החדש שיגדיל את  היקף התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, ויסייע לקלוט עוד עובדים איכותיים במעגל העבודה. עתה, נותר למעסיקים להרים את הכפפה ולהתקדם בנושא העסקת עובדים ועובדות עם מוגבלות".

ניתן לקבל את כל המידע אודות המסלול באתר משרד הכלכלה והתעשייה תחת הוראת מנכ"ל 4.28 בכתובת:  economy.gov.il/hm04-28 וכן באמצעות פנייה למרכז ההשקעות-מסלולי תעסוקה בכתובת הדוא"ל: EmploymentDis@economy.gov.il.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה