כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על פתיחת מכסה ליבוא מיץ ענבים לצרכי שנת השמיטה

 
 
הודעה לעיתונות
24/09/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הכמות במכסה 1,000 טון 

פרט המכס – 2009-6110

באריזות של 100 ק"ג – פטור ממכס

 

רשאים להגיש בקשות – יקבים בלבד 

לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על צריכת מיץ ענבים בשנת 2014. 

תוקף הרשיון עד 31.12.15.

 

בקשות ניתן להגיש החל מיום 24.9.15 עד יום 8.10.15

 

בקשות יתקבלו בפקס מספר 02-6662932

או בדואר לממונה על רישוי רח' בנק ישראל 5 ירושלים 

לפרטים נוספים 

בטלפון 02-6662521   02-6662505            ​ 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה