כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים במכסות 2015

 
 
הודעה לעיתונות
20/01/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

רשימת הזוכים במכסות 2015: