כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסה ליבוא שמן זית לתעשיה ממדינות W.T.O  להגשה החל מ-13.8.2015 – עד 30.8.2015

 
 
הודעה לעיתונות
13/08/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל התעשיות מודיע על  פתיחת מכסה ליבוא שמן זית לתעשייה בשל מחסור

פרטי המכסה - יוקצו  רישיונות ליבוא שמן זית במכסה ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי W.T.O בפרטי מכס: 15.09.1010 או  15.09.9031 באריזות של 850 ק"ג ומעלה

 

הכמות העומדת לחלוקה במסגרת המכסה הינה 600 טון.

 

אופן הקצאת המכסה – על המגישים להגיש בקשה עבור סך הכמות אותה הם מבקשים. רישיונות היבוא יוקצו רק בהוכחת קניה או יבוא של שמן זית ביחס הבא:

עבור כל 1 טון מיובא במכס מלא ו/או קניה ממגדלים מקומיים יקבל המבקש 2.25 טון במכס מופחת של 1 ₪ לק"ג וזאת עד לסיום ניצול הכמות שהוקצתה על ידי ועדת המכסות.

רשאים להגיש בקשות - בתי בד ומפעלי שמן זית בלבד.

 

בבואה להחליט על הקצאת רישיונות יבוא, תשקול ועדת המכסות, בין היתר גם את גובה המחסור המוכח של כל יבואן ואת היקף פעילותו ואופייה בשוק שמן הזית.

 

לבקשות יש לצרף רשימוני יבוא  במכס מלא על יבוא שבוצע לאחר15.8.2015, או חשבוניות קניה ממגדלים מקומיים  שבוצעה לאחר 15.8.2015 וכן, דו"ח חתום על ידי רו"ח לכל אחת מהשנים 2014  ו – 2015 המפרט את כל הנתונים הבאים:

  1. מלאי פתיחה של שמן בתחילת השנה
  2. היקף רכישות שמן מייצור מקומי ומיבוא במהלך כל אחת מהשנים 
  3. היקף מכירות שמן  לשנת 2014 ולמחצית הראשונה של 2015
  4.   צפי מכירות עד סוף שנת 2015

(למעט יבואנים אשר  הגישו בקשה בצרוף דוחות כאמור  בחלוקת הפעימה הראשונה של המכסה בחודש יולי 2015)

 

בקשות ניתן להגיש החל מיום 13.8.2015 עד יום 30.8.2015 שעה 16.00

 

בקשות יתקבלו בפקס מספר 6662932 -02

או בדואר לממונה על רישוי,  רח' בנק ישראל 5 ירושלים

לפרטים נוספים יש לעיין באתר האינטרנט של משרד הכלכלה

שכתובתו:  GOV.IL.WWW.ECONOMY

במדור חדשות ובמדור מינהל התעשיות או בטלפון 6662521- 02 6662505- 02

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה