כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים במכסות בשר בקר טרי אוקטובר 2016

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה