כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פרסום רשימת הזוכים במכסת חמאה וולונטרית לשנת 2017

 
 
הודעה לעיתונות
07/02/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה