כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עודכנה הוראת מנכ"ל 2.7: "חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת"

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בתאריך 27/09/2016 בוצעו שינויים בהוראת מנכ"ל מס' 2.7: "חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת".

 

עיקרי השינויים בהוראה:

  • הגדרת "יבואן ותיק"
  • הגדרת קריטריונים להעדפת יבואן ותיק
  • ביטול אפשרות ההגשה ל"קבוצת חברות" כהגדרתה בהוראה
  • הוספת שיטות חלוקה
  • הסדרת אופן חלוקת מכסות בעלות ביקוש גבוה
  • קביעת שיעור מדורג של אי ניצול מכסות
  • הוספת סמכויות לוועדה

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה