כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 0.4: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית"

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​עודכנה הוראת מנכ"ל מס' 0.4: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".

 

הוראה זו נועדה להסדיר את התנאים הנדרשים לצורך עמידה באחריות חברתית. ההוראה פונה לכלל העסקים המבקשים סיוע לפי הוראות מנכ"ל ומעסיקים שני עובדים ומעלה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה