כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

 צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה) התשעה-2014

 
 
הודעה לעיתונות
24/11/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

קישור לצו: