כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסות ליבוא  בדים וכלי מיטה מפקיסטן ובנגלדש להגשה מ-1.2.2015 – עד 15.2.2015

 
 
הודעה לעיתונות
29/01/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
משרד הכלכלה
מינהל התעשיות
מודיע על
 
חלוקת מכסות של בדים ומצעים
מפקיסטן ומבנגלדש
 
בכמות כוללת של  400,000   מטר לשנת 2015
 
1. לתעשיינים  בלבד:
                             
במסגרת פריטי מכס:  52.08.2110 (בד מולבן)                      
                                     52.08.2190                                                      
                                    52.08.2290
                                     52.08.2310
                                     52.08.2390
                                     52.08.2910
                                     52.08.2990
                                   
                                    52.08.3190 (בד צבוע)
                                     52.08.3290
                                     52.08.3390
                                     52.08.3990
 
                         52.08.4100 (בדים בעלי גוונים שונים)
                         52.08.4200
                         52.08.4300
                         52.08.4900
 
                                    52.08.5100 (בד מודפס ) 
                                     52.08.5200
                                     52.08.5900
                                    52.09.2190
                                    52.10.2990
                                    52.11.2090
                                    52.12.1290
 
2. מכסה של מצעי מיטה לתעשיה ולקמעונאים:
   בכמות של  400,000 מטר רץ
    
   פרט מכס                  63.02.2100                                         
                                                
                               
                
 
בטרם הגשת הבקשות יש לעיין היטב בהוראת מנכ"ל  2.10 ליבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטן המפורסם באתר משרד הכלכלה  במדור "מה חדש"  ובמינהל התעשיות
 
בקשות ניתן להגיש על גבי טופס מקוון
החל 1 פברואר 2015 עד 15 פברואר 2015   ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראת המנכ"ל.. (יש לציין קוד מכסה 1234).
 
כל בקשה לא תפחת  מ  50000מטר.
 
יודגש –  רק בקשות שיוגשו בהתאם למפורט  בהוראת מנכ"ל  2.10  ובאופן ממוחשב יטופלו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל' 02-6662507
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה