כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים ביתרות מכסות 2014

 
 
הודעה לעיתונות
22/07/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.