כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

תכנית "הטובים לתעשייה"

 
 
הודעה לעיתונות
13/11/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
מינהל התעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
תכנית "הטובים לתעשייה" נועדה לתמוך ולסייע ביצירת תשתית כוח אדם  טכנולוגי ורענן לתעשייה. מטרת התוכנית המחודשת היא לפעול לחיזוק מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, ע"י השבחת ההון האנושי הטכנולוגי של המפעלים וחיזוק הקשר שבין אקדמיה לתעשייה באותם האזורים. התוכנית  זו מיועדת לחזק את התעשייה , באיזורי הפריפריה,  כמו גם לחזק את הקהילה באותם האיזורים ,ע"י השארת כוח אדם טכנולוגי וחזק, תוך שילובם בתעשייה.
 
התוכנית המחודשת פועלת בשני ראשים:

 

מציעה  מענק בשווי 10,000 ש"ח לסטודנטים בוגרי מוסד אקדמי מוכר באזורי העדיפות הלאומיים, המבצעים את פרויקט הגמר שלהם במסגרת הלימודים במפעל תעשייתי הממוקם באזורי עדיפות לאומית ומועסקים לתקופה של שנה במפעל תעשייתי באיזור. 

מציעה מענק בשווי 20,000 ₪ למפעלים תעשייתים באזורי הפריפריה שיעסיקו את אותם סטודנטים בוגרים, בשנה הראשונה לסיום לימודיהם.  מענק זה מיועד לתמיכה בשכר עבודתם והכשרתם המקצועית " בשטח" של הבוגרים מייד לאחר  סיום לימודיהם.

 

הקריטריונים הבסיסיים לקבלה לתכנית:

 

  • סטודנט\ית שהינו\ה אזרח\ית ישראלי\ת או תושב\ת קבע.
  • בשנה האחרונה ללימודיו\ה לתואר אקדמי במקצוע טכנולוגי (ממוצע 80).
  • המתחייב\ת לעשות ו\או עושה אחד משני המסלולים הבאים: 
          הגשת פרויקט גמר שיבוצע בשיתוף מפעל תעשייתי המאושר לתכנית.
          ביצוע התמחות בתעשייה שתבוצע בתוך מפעל תעשייתי המאושר לתכנית.
  • מפעל תעשייתי אישר העסקת הסטודנט\ית במשך שנה לפחות או השתבותו\ה במסגרת פרויקט גמר.
לפרטים  על התוכנית, ניתן לפנות אל גב' פאני דוויק הכהן
מרכזת התוכנית  tmichot@Economy.gov.il

לצפייה במבחני התמיכה: