כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הליך תחרותי גבינות לשנת 2018

 
 
הודעה לעיתונות
28/09/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל מספר 2.7 בנושא חלוקת מכסות, מפרסם משרד הכלכלה והתעשייה הליך תחרותי לחלוקת מכסות יבוא פטורות  ממכס למוצרי חלב.באמצעות ההליך התחרותי ייבחרו היבואנים אשר ייבאו את הטובין לפי הליך תחרותי זה, במסגרת המכסות הפטורות ממכס המפורטות בהחלטת ממשלה, מס' 1584 מיום ה-5.4.2014, במחירים נמוכים לצרכן.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה