כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

חלוקת יתרת מכסה וולונטרית ליבוא מיץ ענבים מארה"ב

 
 
הודעה לעיתונות
25/05/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה