כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל תעשיות וועדת מכסות מודיעים על פרסום מכסות נוספות ליבוא בשר בקר טרי לשנת 2017

 
 
הודעה לעיתונות
21/12/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה