כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסה של בשר בקר טרי ממדינות W.T.O. להגשה החל מ-7.7.14-24.7.14

 
 
הודעה לעיתונות
07/07/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

בהתאם להחלטת הממשלה מס'­­­­­ 1584 להגברת התחרות בענפי המזון, יחלק מינהל תעשיות במשרד הכלכלה מכסות של בשר בקר טרי פטור ממכס בשנת 2014, שמקורו במדינות ארגון הסחר העולמי (ה-WTO)​

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​פרט מכס ​תיאור המוצר ​סה"כ כמות ​גובה המכס ​הכמות ליבואן (טון)

​02.01.1000

02.01.2000

02.01.3000

​בשר בקר טרי ​2500 ​פטור ​200 לפחות
 ​

שיטת החלוקה

​בהתאם לסעיף 5.5 להוראת מנכ"ל 2.7, בחלוקת המכסה יילקחו בחשבון גם שיקולים הקשורים למדיניות המשרד בתחום עידוד התחרות והפחתת יוקר המחיה. לאור האמור, תינתן עדיפות ליבואן המציג התחייבות כתובה ומפורטת להורדת מחיר. העדיפות  עשויה להתבטא, בקבלת המכסה או בשיעורה.

 

מסמכים נדרשים

  1. מסמכים בהתאם לסעיף 6 להוראת המנכ"ל 2.7, למעט סעיף 6.4. התעשייה רשאית להגיש אישור יצרן מטעם משרד הבריאות במקום אישור רישום כיבואן מזון בשרות המזון הארצי.
  2. מסמך התחייבות להפחתת מחיר. המסמך יהיה חתום על ידי בעלי החברה ויכיל, בין היתר, את הפרטים הבאים: תיאור המוצרים עליהם תחול הפחתת המחיר, שיעור ההפחתה, תקופת ההפחתה.
     

המכסות תחולקנה בהתאם להוראת מנכ"ל 2.7.
 
פרטים נוספים בטל' 02-6662521 או 02-6662505
 
בקשות ניתן להגיש החל מיום 7.7.14 עד יום 24.7.14


באמצעות פקס מס' 02-6662932

או בדואר:

לממונה על הרישוי, מינהל תעשיות
משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים
 ​