כלים ומאגרי מידע

 

 חדשות

 
 
 
 
 

בדף זה מוצגות חדשות שפורסמו על ידי יחידות משרד הכלכלה והתעשייה.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חדשות שפורסמו על ידי יחידות תחום תעסוקה מפורסמות באתר תעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

select
select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.