כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים במכסות חמאה אוגוסט 2016

 
 
הודעה לעיתונות
12/09/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה