כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

חלוקת מכסה מכסה וולונטרית של חמאה 2016

 
 
הודעה לעיתונות
24/12/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל התעשיות מודיע על פתיחת מכסה וולונטרית של חמאה לתעשיה בלבד

להגשה החל מיום 22.12.15 עד יום 3.1.16.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה