כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

שמות הזוכים בהליך תחרותי לחלוקת מכסות לגבינות 2015

 
 
הודעה לעיתונות
21/12/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
מינהל התעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מינהל התעשיות מודיע על  שמות הזוכים בחלוקת מכסת הגבינות לשנת 2015
ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי (WTO) במסגרת ההליך התחרותי שהתקיים בחודש דצמבר 2014
 
  • בני ג'ורג שוקחה בע"מ 
  • נטו מלינדה סחר בע"מ
  • יורוצ'יז בע"מ
  • מחלבות גד 
  • א.סיימן סחר בע"מ