כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע בזאת על רשימת הזוכים/מקבלים מכסות שחולקו בשיטת כל הקודם זוכה לשנת 2015

 
 
הודעה לעיתונות
29/01/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

רשימות הזוכים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה