כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

על תחזיות והערכות שגויות ביחס לתעסוקת חרדים וערבים  והנזק הגדול שבצדן

 
 
הודעה לעיתונות
16/07/2015 00:00
מינהל מחקר וכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל מחקר וכלכלה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

לקריאת המאמר המלא:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה