כלים ומאגרי מידע

 
     
 

בחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 
 
הודעה לעיתונות
21/09/2016 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש
​קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עוסקת בימים אלה בבחינת הרגולציה שבאחריותה, על פי תכנית חומש.
במסגרת תכנית החומש נבחנת השנה הדרישה החוקית להנפקת ומסירת מדבקת אחריות הקיימת בסעיף 18א(א1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובתקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב – 2012. 

 
בעלי עניין ועוסקים בתחום מוזמנים להגיש את התייחסותם לנושא בכתב עד ליום 06.10.2016 לכתובת timorz@economy.gov.il

 
ההתייחסות שתועבר תהיה רק לעניין הדרישה החוקית כאמור לעיל. 

 
פניות שיתקבלו יידונו במסגרת הרגולציה ברשות ויתכנו פניות לגופים בבקשה להשתתף בדיון.  
אין התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה. 

 
הרשות רשאית לפרסם את הפניות. פונה המעוניין כי פנייתו לא תפורסם עליו לציין זאת.

 

 

 

 
                                                                      בברכה
                                                                         אסטרטגיה ותכנון מדיניות
                                                                      הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה