כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על פתיחת מכסה של בשר כבש, הגשת הבקשות מיום  24.2.16 עד יום  3.3.16.

 
 
הודעה לעיתונות
25/02/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מינהל התעשיות וועדת מכסות מודיעים על פתיחת מכסה ליבוא בשר כבש לשנת 2016

פרטי המכסה  קוד מכסה 2060  פרט מכס 0204  


רישיונות ליבוא בשר כבש במסגרת המכסה יוקצו ליבוא ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי W.T.O 


הכמות העומדת לחלוקה במסגרת המכסה הינה 1,000 טון. 


אופן הקצאת המכסה:
בבואה להחליט על הקצאת רישיונות יבוא, תשקול ועדת המכסות, בין היתר את הפוטנציאל להפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות במשק, את תרומת היבואן לשרשרת הערך של היבוא וההפצה, את היקף פעילות היבואן בעבר והפוטנציאל לניצול גבוה של המכסה שתוקצה. 


לבקשות למכסה יש לצרף  את כל רשימוני היבוא על יבוא שבוצע לאחר 1.1.2014, ככל שישנם. 


בקשות ניתן להגיש החל מיום 24.2.2016 עד יום 3.3.2016 בשעה 12:00 בצהריים 


בקשות יתקבלו בפקס מספר 6662932 -02 או בדוא"ל לממונה על הרישוי גב' יהודית איתן

 Yehudit.Eitan@Economy.gov.il 


לפרטים נוספים באתר האינטרנט של משרד הכלכלה שכתובתו:  GOV.IL.WWW.ECONOMY


במדור חדשות ובמדור מינהל התעשיות או בטלפון 6662521- 02​

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה