כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על פתיחת מכסה ליבוא מיץ ענבים לצרכי שנת השמיטה תשע"ה ליקבים בלבד

 
 
הודעה לעיתונות
14/07/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מינהל התעשיות ​מודיע על פתיחת מכסה לייבוא מיץ ענבים לצרכי שנת השמיטה תשע"ה


פרט המכס – 2009-6110 באריזות של 100 ק"ג – פטור ממכס 


רשאים להגיש בקשות – יקבים בלבד 


לבקשות יש לצרף אישור רו"ח על צריכת מיץ ענבים בשנת 2014.


 תוקף הרשיון יהיה עד 31.12.15. 


בקשות ניתן להגיש החל מיום13.7.15 עד יום 30.7.15 


בקשות יתקבלו בפקס מספר 02-6662932 או בדואר לממונה על רישוי רח' בנק ישראל 5 ירושלים


 

לפרטים נוספים בט​לפון 02-6662521 02-6662505 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה