כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פתיחת מכסה וולונטרית ליבוא חמאה באריזות תעשייתיות לשנת 2017

 
 
הודעה לעיתונות
12/01/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
בקשות ניתן להגיש באמצעות פקס מספר 02-6662919 או בדואר אלקטרוני בכתובת: fanyd@economy.gov.il
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה