כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הודעה בדבר אפשרות הארכת תוקף רשיון לטובין שהגיעו עד 15.5

 
 
הודעה לעיתונות
14/05/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
מינהל התעשיות מודיע

 

בגין השינוי בהוראת מנכ"ל 2.7 לפיו רישיונות יהיו בתוקף עד יום 15.4 במקום עד ליום 15.5 כבעבר, החליטה ועדת המכסות, לפנים משורת הדין ובאופן חריג וחד פעמי לבוא לקראת יבואנים אשר להם

תגיע סחורה לנמל עד 15.5 ואשר לא ניצלו את רישיון היבוא שניתן להם בשל שפג תוקפו, ולהאריך את תוקף רישיון היבוא שניתן להם על חשבון חלוקת היתרות.

 

לפרטים נוספים אפשר להתקשר לממונה על רישוי ומידע טל' 02-6662521

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה