כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים במכסות מנדטוריות לשנת 2017

 
 
הודעה לעיתונות
25/12/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
מוצרי מזון

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את רשימת הזוכים במכסות מנדטוריות לשנת 2017 - יבואנים מהתעשייה, יבואנים חדשים ויבואנים ותיקים.

הרשימה המעודכנת כוללת את כל הזוכים במכסות המופיעות בנספחים 2 ו – 3 להוראת המנכ"ל.

 

לעיון ברשימת הזוכים:

רשימת הזוכים במכסות מנדטוריות לשנת 2017 - תעשייה

רשימת הזוכים במכסות מנדטוריות לשנת 2017 - יבואן ותיק

רשימת הזוכים במכסות מנדטוריות לשנת 2017 - יבואן חדש

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה