כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על שמות הזוכים בהליך תחרותי ליבוא גבינות לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
12/11/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

לרשימת הזוכים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה