כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת הזוכים במכסות יבוא מזון בפטור ממכס שחולקו בשיטת כל הקודם זוכה

 
 
הודעה לעיתונות
08/02/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​רשימת הזוכים במכסות יבוא מזון בפטור ממכס שחולקו בשיטת כל הקודם זוכה (לבקשות שהוגשו במהלך חודש דצמבר 2015)
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה