כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת יתרות המכסות שמחולקות בשיטת כל הקודם זוכה – רבעון שני לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
12/04/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה