כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל תעשיות מודיע על פתיחת מכסה וולנטרית ליבוא חמאה באריזות תעשייתיות לשנת 2018

 
 
הודעה לעיתונות
17/08/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
יבוא חמאה תעשייתית
​​משרד הכלכלה והתעשייה מודיע על חלוקת מכסה וולנטרית בפטור ממכס של חמאה ליבוא ממדיות החברות בארגן הסחר העולמי (W.T.O), במסגרת פרט מכס 04.05.1039 בכמות כוללת של 1000 טון.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

תנאי הגשה

  • ​יש לציין האם היבוא הוא של חמאה בכשרות בד"ץ, מהדרין, כשרות רגילה או כל סוג כשרות אחרת.
  • היבוא יתבצע באריזות תעשייתיות (מעל 25 ק"ג)
  • מינימום כמות להגשה: 50 טון
  • החמאה מיועדת לצריכה בייצור של המפעל המייבא ו/או מכירה לתעשייה, קונדיטוריות וכדומה.
  • תוקף רישיון היבוא עד ליום 31.12.18.
  • לפחות 50% מן ההקצאה שתינתן צריכה להיכנס לישראל עד 30 ליוני 2018. ועדת המכסות תהיה רשאית לשלול הקצאה של יבואן שלא עמד בתנאי זה ולחלקה מחדש.
  • מגיש הבקשה יציין בבקשתו האם המכסה מיועדת לצריכה עצמית (פעילות ייצור במפעל של מגיש הבקשה) או למטרות מסחר (מכירה ליצרנים אחרים ו/או קונדיטוריות וכדומה)
  • במקרה של בקשה ליבוא למטרות מסחר, לכל בקשה יצרף המגיש מחיר מקסימום למכירה
  • לכל בקשה יצרף המגיש אישור התקשרות פוטנציאלית עם ספק מחו"ל ופרטי הספק. אם ישנם גורמים מתווכים בין הספק למגיש הבקשה, יצוינו הגורמים המתווכים ופרטיהם גם כן.
  • לכל בקשה תצוף גם התחייבות המגיש להגשת דו"ח ניצול המעיד על אופן ניצול המכסה. הדו"ח יוגש עד ליום 15 לינואר 2019, ויכלול פרטים על זהות הקונים (במקרה שההקצאה שהתקבלה נוצלה למסחר), כמות ומחיר המכירה לכל עסקת מסחר בהקצאה שהתקבלה..

 

 

הערות

​בבואה לקבל החלטות הקצאה, תפעל ועדת המכסות על פי הוראת מנכ"ל 2.7 (מכסות יבוא).

הועדה שומרת לעצמה את האפשרות לתת העדפה ליבואני תעשייה וכן לתת עדיפות ליבואנים המתחייבים לייבא חמרה בכשרות בד"ץ. כמו גם לחלק הקצאות גדולות לזוכים על מנת לממש יתרונות לגודל בייצור בחו"ל וביבוא.

 

יבואן תעשייה המגיש בקשה יצרף אישור רואה חשבון על צריכת חמאה מינואר ועד יוני 2017, בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.

יצירת קשר

בקשות ניתן לשלוח החל מיום 17.8.2017 ועד יום 7.9.2017 בשעה 16:00.​

את הבקשות ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: fanyd@economy.gov.il.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה