כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצי 2017 להגשת בקשות לתוכנית מאגדי תשתית המאפשרת הקמת מאגדי הדגמה מסחריים בחו"ל

 
 
הודעה לעיתונות
29/01/2017 00:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
מינהל סחר חוץ
​​מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצי 2017 להגשת בקשות לתוכנית מאגדי תשתית ומזמין מאגדי חברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה בהתאם להוראת המנכ"ל ,5.11 שפורסמה ביום 09.11.2014 ומטרתה לסייע בהקמה, תפעול ושיווק של מתקני הדגמה מסחריים
בשווקים בינלאומיים לקידום שיווק המוצרים והשירותים שלהם בחו"ל.

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​תקרת השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות לשלוש שנות פעילות
המאגד הינה עשרה מיליון ש"ח למאגד.

הבקשות יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:

מועד א',  הגשות שיבוצעו עד ליום 30/03/2017

מועד ב', 31/03/2017 עד ליום 29/06/2017

​פתיחת המקצים למחצית השנייה של 2017 מותנית ביתרה תקציבית בתום מקצי המחצית הראשונה.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה