כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פרסום רשימת הזוכים במכסת מיץ ענבים בבקבוקים מארה"ב – יולי 2017

 
 
הודעה לעיתונות
02/08/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו היחידה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל תעשיות מפרסם את רשימת הזוכים במכסת מיץ ענבים בבקבוקים מארצות הברית, לחודש יולי 2017.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה