כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מפנה תשומת לב היבואנים  לטעות שחלה בפרסום כל הקודם זוכה במכסות 2015

 
 
הודעה לעיתונות
17/12/2014 00:00
מינהל תעשיות, מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש
מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

 מינהל התעשיות מודיע: 

הרינו להסב את תשומת לב היבואנים לטעות שחלה בפרסום מכסות 2015 בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה"
 

להגשה מ-1.12.2014 עד 18.12.2014 בפרטי המכס הבאים:    

 
 
 
 

08.02-2100

 
 

אגוזי אלסר בקליפה             

 
 

קוד מכסה 826

 
 

08.02-2290 

 
 

אגוזי אלסר מקולפים    

 
 

קוד מכסה 826

 
 

08.02-4100  

 
 

ערמונים בקליפה                      

 
 

קוד מכסה 8024

 
 

08.02-4200

 
 

ערמונים מקולפים

 
 

קוד מכסה 8024

 
 

08.04-2020   

 
 

תאנים יבשים                        

 
 

קוד מכסה 8042              

 
 

08.13-1000

 
 

משמש מיובש                         

 
 

 קוד מכסה 828

 
 
 

 

פרטי מכס הנ"ל לא יחולקו בשיטת כל הקודם זוכה אלא לפי החלטת ועדת המכסות ועפ"י הוראת מנכ"ל 2.7.