כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסות להגשה מ-18.12.2014 עד 8.1.2015

 
 
הודעה לעיתונות
21/12/2014 00:00
מינהל תעשיות, מינהל סחר חוץ, אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל תעשיות במשרד הכלכלה מודיע על חלוקת מכסות פטורות ממכס

בהתאם להחלטת הממשלה להתייעלות במשק החלב והבשר
יחולקו מכסות מוצרי חלב ובשר בפטור ממכס בשנת 2015 - מהמדינות החברות בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) כמתואר להלן:

בהתאם לסעיף 5.6 להוראת מנכ"ל 2.7:
  • בחלוקת המכסה יילקחו בחשבון גם שיקולים הקשורים למדיניות המשרד בתחום עידוד התחרות והפחתת יוקר המחיה.
  • תינתן עדיפות ליבואן המציג התחייבות כתובה ומפורטת להורדת מחיר. העדיפות  עשויה להתבטא, בקבלת המכסה או בשיעורה.
  • מסמך התחייבות להפחתת מחיר – מסמך החתום ע"י בעלי החברה המכיל, בין היתר, את הפרטים הבאים: תיאור המוצרים עליהם תחול הפחתת המחיר, שיעור ההפחתה, תקופת ההפחתה
 
 
 
הגשת הבקשות החל מיום 18.12.2014 עד 08.01.2015

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון מספר  6662521 – 02,  6662505 - 02
ניתן להעביר בקשות בדואר לממונה על רישוי ומידע בפקס מספר 6662932 – 02
או בדואר מינהל התעשיות משרד הכלכלה רח' בנק ישראל 5 ירושלים