כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

חלוקת מכסה מיוחדת לשמן זית - יולי 2015

 
 
הודעה לעיתונות
05/07/2015 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מינהל התעשיות מודיע על פתיחת מכסה ליבוא שמן זית לתעשייה

 

פרטי המכסה - יוקצו  רישיונות ליבוא שמן זית במכסה  ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי W.T.O

בפרטי מכס: 15.09.1010 או  15.09.9031באריזות של 850 ק"ג ומעלה

 

הכמות העומדת לחלוקה במסגרת המכסה הינה 450 טון.

 

אופן הקצאת המכסה – עבור כל 1 טון מיובא במכס מלאו/או קניה ממגדלים מקומיים יקבל המבקש 2.25 טון במכס מופחת של 1 ₪ לק"ג

 

רשאים להגיש בקשות - בתי בד ומפעלי שמן זית בלבד.

 

בבואה להחליט על הקצאת רישיונות יבוא, תשקול ועדת המכסות, בין היתר גם את גובה המחסור המוכח של כל יבואן ואת היקף פעילותו ואופייה בשוק שמן הזית.

 

לבקשות יש לצרף רשימוני יבוא  במכס מלא על יבוא שבוצע לאחר30.6.2015 ,או חשבוניות קניה ממגדלים מקומיים  שבוצעה לאחר 30.6.2015

 

וכן, דו"ח חתום על ידי רו"ח לכל אחת מהשנים 2014  ו – 2015 המפרט את כל הנתונים הבאים:

 

1.מלאי פתיחה של שמן בתחילת השנה

2.היקף רכישות שמן מייצור מקומי ומיבוא במהלך כל אחת מהשנים 

3.היקף מכירות שמן  לשנת 2014 ולמחצית הראשונה של 2015

4.צפי מכירות עד סוף שנת 2015

 

בקשות ניתן להגיש החל מיום 2.7.15 עד יום 23.7.15.

 

בקשות יתקבלו בפקס מספר 6662932 -02 או בדואר לממונה על רישוי במינהל התעשיות  רח' בנק ישראל 5 ירושלים

 

לפרטים נוספים

בטלפון 6662521- 026662505- 02​

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה