כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רשימת החברות שקיבלו מכסה של בשר כבש לשנת 2016

 
 
הודעה לעיתונות
13/03/2016 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

החלטת ועדת מכסות לחלוקת מכסה של בשר כבש – סה"כ מכסה 1000 טון:

הועדה לחלוקת מכסות בישיבתה מיום 8.3.2016,  בבואה לחלק המכסה של בשר כבש החליטה כדלקמן:

שיטת החלוקה על פי קטגוריות בהתאם לסה"כ היבוא בשנים קודמותשל החברות המבקשות.

קטגוריה ראשונה  -  חברת ת בלדי - 325 טון

קטגוריה שניה – חברת עוף ירושלים וחברת נטו מלינדה- כמבוקש עם הגבלת כמות  עד 150 טון

 קטגוריה שלישית – כמבוקש עם הגבלת כמות עד 75 טון.

למען הסר ספק יובהר כי לפנים משורת הדין לחברת ש. יצחק עוזרי תחולק מכסה וזאת על אף שהגיש בקשתו באיחור וזאת מן הטעמים כדלקמן: לאור אילוצי הזמנים והציפיה לחלוקת המכסה בהקדם, ועדת המכסות הפעילה נוהל זריז ומקוצר לפרסום ההודעה, על רקע הרצון לאפשר יבוא הבשר לקראת חג הפסח.

עוד החליטה ועדת המכסות כי רישיונות היבוא יהיו בתוקף עד ליום 31.7.2016 והיתרה תחולק בהקדם כדי לאפשר הגעת הטובין לפני חגי תשרי.

להלן רשימת החברות להם הוקצתה מכסה של בשר כבש לשנת 2016:

חב' בלדי בע"מ -                         325 טון

נטו מלינדה -                              150 טון

עוף ירושלים                              110 טון

ח.י. מעדני גורמה                       75 טון

קובי שיווק                                  75 טון

מאסטר פוד                               75 טון

לחוביץ                                      75 טון

תנובה                                       75 טון

ש. ויצחק עוזרי                           40 טון

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה