כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מבטלים את חובת תפירת תווית סימון על ביגוד – עוד צעד בהקלה ברגולציה, הורדת חסמי יבוא והפחתת יוקר המחיה

 
 
הודעה לעיתונות
20/06/2018 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​משרד הכלכלה והתעשייה והרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן מבטלים את חובת תפירת תווית סימון בעברית למוצרי הלבשה.
החובה לסמן את המוצרים בעברית טרם ייבואם ארצה תבוטל ותינתן האפשרות לסמן את פרטי הלבוש בעברית על גבי מדבקה או תג ולא בתפירה לבגד. כמו כן, כאשר המוצר נמכר באינטרנט (מכר מרחוק), תבוטל החובה לסמן בעברית והמידע יופיע באתר העוסק
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה