כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פרסום רשימת הזוכים במכסת חמאה וולונטרית לשנת 2018

 
 
הודעה לעיתונות
28/09/2017 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל תעשיות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את רשימת הזוכים במכסת חמאה וולנטרית לשנת 2018.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה